TechnologiaPL  EN  

Technologia


W wytwarzaniu produktów wykorzystujemy szereg procesów które sukcesywnie udoskonalamy tak aby z coraz to większą efektywnością, dokładnością wytworzyć wysokiej jakości produkty. W szczególności należy wymienić:

Odlewnictwo – technologia polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem oraz takim sterowaniu procesami krzepnięcia i stygnięcia odlewu, aby otrzymać wyrób o odpowiedniej strukturze i właściwościach. W procesie tym wykorzystujemy metal znal (stop cynku z aluminium lub z aluminium i miedzią), który dzięki maszynie do odlewania odśrodkowego wręcz z perfekcyjną dokładnością dopasowuje się do formy uzyskując wysokiej jakości strukturę produktu.

Wyoblanie – rodzaj plastycznej obróbki blachy wykorzystujący podatność materiałów do zniekształceń (po przekroczeniu granicy plastyczności), bez przerwania ciągłości kształtowanej blachy. W efekcie uzyskujemy z krążka blachy cienkościenną bryłę obrotową nieraz o bardzo skomplikowanym kształcie. Do wytworzenia produktów wyoblanych wykorzystujemy blachę stalową lub blachę mosiężną.

Malowanie proszkowe - polega na nakładaniu (kryciu) farby proszkowej na powłokę metalu. W malowaniu proszkowym stosuje się technikę natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego. Następnie pomalowane elementy są nagrzewane, w rezultacie czego farba proszkowa ulega stopieniu i polimeryzacji. Dzięki temu procesowi uzyskujemy powłokę lakierniczą jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki stosowaniu farb proszkowych nie zawierających rozpuszczalnika, który musi odparować z powierzchni w przypadku tradycyjnej farby, udało nam się ograniczyć wpływ tego środka na zanieczyszczenie środowiska.

Stosujemy również niklowanie, mosiądzowanie (medale) i wulkanizację gumy (formy do betonu), wykorzystujemy znal, mosiądz, blachę stalową i blachę mosiężną.

Pamiętamy o tym, iż człowiek i technologia to nieustanna symbioza, dlatego też staramy się aby ten związek był jak najbardziej efektywny i przyjazny pracownikom, otoczeniu i środowisku.  wykonanie: Centrum Nowej Technologii